Sněmovní tisk 483
Novela z. o registrovaném partnerství

Stav projednávání ke dni: 12. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2023.
Zástupce navrhovatele: Navrátil J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 483/0 dne 29. 6. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0483.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 30. 6. 2023. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2023 jako tisk 483/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 666/23, PID ALBSCTLD8R7Y.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 10. 8. 2023.Deskriptory EUROVOCu: příbuzenský vztah, registrované partnerství, rodina, rodinné právo, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (42)ISP (příhlásit)