Sněmovní tisk 483/0
Novela z. o registrovaném partnerství

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t048300.pdf (Dokument PDF, 212 KB)t048300.docx (Dokument DOCX, 86 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0483a0.pdf (Dokument PDF, 324 KB)t0483a0.docx (Dokument DOCX, 116 KB)

Rozesláno poslancům

29. června 2023 v 15:06
ISP (příhlásit)