Sněmovní tisk 479
Písemná interpelace K. Havlíčka na P. Fialu ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty

Dokument

Autor: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Úplný název: Písemná interpelace poslance Karla Havlíčka na předsedu vlády Petra Fialu ve věci nákupu pásových bojových vozidel pěchoty
Adresát: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Podáno dne: 18. 5. 2023
Odesláno adresátovi: 19. 5. 2023
O zařazení na schůzi požádáno dne: 26. 6. 2023

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 26. 6. 2023 jako tisk 479/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 29. 6. 2023 na 70. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 12. 10. 2023 na 78. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 26. 10. 2023 na 78. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 29. 2. 2024 na 94. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 7. 3. 2024 na 94. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednávána dne: 18. 4. 2024
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 23. 5. 2024
  Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: bojové vozidlo, konvenční zbraň, kupní cena, veřejná zakázkaISP (příhlásit)