Sněmovní tisk 451
Novela z. o občanských průkazech

Stav projednávání ke dni: 20. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2023.
Zástupce navrhovatele: Mračková Vildumetz.J.a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 451/0 dne 19. 5. 2023.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0451.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 5. 2023. Vláda zaslala stanovisko 27. 6. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 6. 2023 jako tisk 451/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 534/23, PID ALBSCS5BUALJ.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 8. 7. 2023.Deskriptory EUROVOCu: evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, osobní údaje, státní občan

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)