Sněmovní tisk 451/0
Novela z. o občanských průkazech - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t045100.pdf (Dokument PDF, 152 KB)t045100.docx (Dokument DOCX, 21 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0451a0.pdf (Dokument PDF, 93 KB)t0451a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

19. května 2023 v 10:08
ISP (příhlásit)