Sněmovní tisk 435
Novela z. o ozdravných postupech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 435/0 dne 27. 4. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 173/23, PID KORNCNNKS72A.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2023 (usnesení č. 152). Určil zpravodaje: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 649).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 24 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 435/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 435/2, který byl rozeslán 13. 9. 2023 v 14:44.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 21. 9. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 435/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 10. 2023 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 779).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 194 pod číslem 425/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2824Michael Kohajda24080-37304.docx (34 KB) 27. 6. 2023 v 14:21:38


Deskriptory EUROVOCu: bankovní dohled, finanční trh, kapitálový trh, měnová krize, regulace trhu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)