Sněmovní tisk 428
Novela z. o ochraně spotřebitele

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Michael Rataj, Jan Bauer, Miloš Nový, Olga Richterová, Antonín Tesařík) předložila sněmovně návrh zákona 19. 4. 2023.
Zástupce navrhovatele: Rataj M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 428/0 dne 21. 4. 2023. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0428.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 4. 2023. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 5. 2023 jako tisk 428/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 417/23, PID ALBSCR8ETVPX.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 5. 2023 (usnesení č. 161). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2023 na 86. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 853).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 1. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 428/2 (schvaluje).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2024 na 94. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 83, usnesení č. 937).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 3. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 236, dokument 236/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2023 a přijal usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako tisk 236/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 10. 4. 2024 a přijal usnesení č. 194, které bylo rozdáno jako tisk 236/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2024 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 402).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 4. 2024.
  Prezident zákon podepsal 29. 4. 2024.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 4. 2024.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 6. 5. 2024.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 124 pod číslem 124/2024 Sb.Deskriptory EUROVOCu: ochrana spotřebitele, správní delikt, věcná příslušnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)