Sněmovní tisk 428/0
Novela z. o ochraně spotřebitele

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042800.pdf (Dokument PDF, 73 KB)t042800.docx (Dokument DOCX, 21 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0428a0.pdf (Dokument PDF, 49 KB)t0428a0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)

Rozesláno poslancům

21. dubna 2023 v 10:32
ISP (příhlásit)