Sněmovní tisk 410
Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 410/0 dne 29. 3. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 19/23, PID KORNCJVHLTJH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 4. 2023 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 645).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 410/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 8. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 410/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 410/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2023 na 78. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 9 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 410/4, který byl rozeslán 13. 10. 2023 v 13:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 410/5 (stanovisko).
  • Hospodářský výbor vydal usnesení, které bylo 23. 10. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 410/6 (bere na vědomí).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 11. 2023 na 81. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 807).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 9. 11. 2023.
  Zákon Senátem schválen 1. 12. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 14. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 205 pod číslem 465/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2961Tomáš Müller24217-37562.doc (106 KB) 23. 8. 2023 v 13:43:35
2986Róbert Teleky24242-37602.docx (60 KB) 24. 8. 2023 v 11:58:32
3185Jiří Hájek24441-37887.doc (214 KB) 15. 9. 2023 v 10:29:59
3193Ondřej Lochman24449-37889.docx (29 KB) 15. 9. 2023 v 11:05:08
3197Ondřej Lochman24453-37898.docx (31 KB) 15. 9. 2023 v 11:55:55
3266Ondřej Lochman24522-37997.docx (62 KB) 27. 9. 2023 v 13:33:04
3310Ivan Adamec24566-38113.docx (36 KB) 10. 10. 2023 v 10:05:52
3315Ivan Adamec24571-38127.docx (17 KB) 10. 10. 2023 v 10:09:16
3316Ivan Adamec24572-38128.docx (16 KB) 10. 10. 2023 v 10:12:28
3317Ivan Adamec24573-38129.docx (21 KB) 10. 10. 2023 v 10:14:34
3318Ivan Adamec24574-38130.docx (19 KB) 10. 10. 2023 v 10:17:50
3319Jiří Slavík24575-38131.docx (62 KB) 10. 10. 2023 v 10:21:21
3320Ivan Adamec24576-38132.docx (39 KB) 10. 10. 2023 v 10:21:09
3321Ivan Adamec24577-38133.docx (68 KB) 10. 10. 2023 v 10:26:49
3322Ivan Adamec24578-38134.docx (40 KB) 10. 10. 2023 v 10:31:08
3323Ivan Adamec24579-38135.docx (20 KB) 10. 10. 2023 v 10:33:46
3324Ivan Adamec24580-38136.docx (19 KB) 10. 10. 2023 v 10:34:48
3327Ivan Adamec24583-38137.docx (35 KB) 10. 10. 2023 v 10:38:19
3363David Šimek24619-38175.docx (31 KB) 11. 10. 2023 v 09:24:27
3367Antonín Tesařík24623-38178.docx (23 KB) 11. 10. 2023 v 13:14:27
3371Marek Novák24627-38182.docx (23 KB) 11. 10. 2023 v 16:07:55
3372Marek Novák24628-38183.docx (19 KB) 11. 10. 2023 v 16:08:30
3373Marek Novák24629-38184.docx (17 KB) 11. 10. 2023 v 16:09:05
3374Marek Novák24630-38185.docx (20 KB) 11. 10. 2023 v 16:09:30
3378Václav Král24634-38193.docx (26 KB) 12. 10. 2023 v 08:13:25
3381Róbert Teleky24637-38199.docx (55 KB) 12. 10. 2023 v 09:20:38
3382Martin Kolovratník24638-38200.docx (24 KB)Cílem návrhu je zvýšit ochotu vlastníků dotčených pozemků uzavřít smlouvu a rychlit tak celý proces výkupu pro v liniovém zákoně obsaženou strategickou výstavbu.12. 10. 2023 v 09:48:42
3383Martin Kolovratník24639-38202.docx (27 KB)Cílem zavedení poplatku obcím je kompenzace za omezení a také vytvoření externí motivace pro efektivnější kooperaci tak, aby mohlo být s vysokorychlostní výstavbou započato co možná nejdříve.12. 10. 2023 v 09:50:55
3384Michael Rataj24640-38201.doc (146 KB) 12. 10. 2023 v 09:50:14
3385Stanislav Blaha24641-38203.docx (26 KB) 12. 10. 2023 v 10:22:27
3386Stanislav Blaha24642-38204.docx (28 KB) 12. 10. 2023 v 10:22:54
3387Stanislav Blaha24643-38205.docx (16 KB) 12. 10. 2023 v 10:24:06
3388Stanislav Blaha24644-38206.docx (15 KB) 12. 10. 2023 v 10:24:23
3389Stanislav Blaha24645-38207.docx (31 KB) 12. 10. 2023 v 10:24:41
3390Antonín Tesařík24646-38209.docx (19 KB) 12. 10. 2023 v 10:28:36
3391Martin Kupka24647-38208.docx (34 KB) 12. 10. 2023 v 10:25:58
3392Martin Kupka24648-38210.docx (14 KB) 12. 10. 2023 v 10:28:19
3393Michael Rataj24649-38211.doc (121 KB) 12. 10. 2023 v 11:13:58
3394Jiří Havránek24650-38212.docx (49 KB) 12. 10. 2023 v 22:31:21


Deskriptory EUROVOCu: cena pozemku, cena zemědělské půdy, dopravní infrastruktura, energetická rozvodná síť, inženýrské stavby, inženýrské stavitelství, nemovitost, rozvod elektřiny, rozvod vody, silniční stavby, ukládání a vyhledávání informací, vnitrozemská vodní doprava, vodohospodářské stavby

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)