Sněmovní tisk 405
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 3. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 405/0 dne 22. 3. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 65/23, PID KORNCL3DGGAG.

  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 31. 3. 2023. Určila zpravodaje: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. a navrhla přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 56)

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 5. 2023 na 65. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 644).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 25 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 405/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2023 na 74. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2023 na 74. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 218, usnesení č. 756).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 25. 9. 2023.
  Zákon Senátem schválen 19. 10. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 10. 2023.
  Prezident zákon podepsal 25. 10. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 10. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 10. 2023.

Zákon vyhlášen 3. 11. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 152 pod číslem 324/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: investiční operace, kapitálový trh, pohyb kapitálu, pojistné právo, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)