Sněmovní tisk 405/0
Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t040500.pdf (Dokument PDF, 493 KB)t040500.docx (Dokument DOCX, 39 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0405a0.pdf (Dokument PDF, 233 KB)t0405a0.docx (Dokument DOCX, 68 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0405b0.pdf (Dokument PDF, 268 KB)t0405b0.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0405c0.pdf (Dokument PDF, 232 KB)t0405c0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

22. března 2023 v 14:01
ISP (příhlásit)