Sněmovní tisk 4
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Hrnčíř, Tomio Okamura, Radim Fiala, Jaroslav Bašta, Oldřich Černý, Radek Koten, Radek Rozvoral, Lucie Šafránková, Iveta Štefanová) předložila sněmovně návrh zákona 21. 10. 2021.
Zástupce navrhovatele: Hrnčíř J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 4/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 4/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1468/21, PID ALBSC92DN5GC.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmů právnických osob, daňový poplatník, mateřská společnost, osvobození od daní, pohyb kapitálu, únik kapitálu, zahraniční podnik, zisk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)