Sněmovní tisk 4/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t000400.pdf (Dokument PDF, 283 KB)t000400.docx (Dokument DOCX, 34 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0004a0.pdf (Dokument PDF, 397 KB)t0004a0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 9:55
ISP (příhlásit)