Sněmovní tisk 387
Novela z. o azylu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 2. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 387/0 dne 9. 2. 2023.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1336/22, PID KORNCEY8VXDC.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2023 (usnesení č. 128). Určil zpravodaje: Petr Letocha a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 21. 2. 2023 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 530).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 387/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 9 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 387/2, který byl rozeslán 4. 4. 2023 v 18:13.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 387/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 4. 2023 na 63. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 107, usnesení č. 593).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 5. 2023.
  Zákon Senátem schválen 2. 6. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 6. 2023.
  Prezident zákon podepsal 7. 6. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 6. 2023.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 87 pod číslem 173/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2404Jan Kuchař23660-36577.docx (18 KB) 8. 3. 2023 v 21:29:53
2417Petr Letocha23673-36597.docx (22 KB) 15. 3. 2023 v 15:49:33
2418Petr Letocha23674-36598.docx (33 KB) 15. 3. 2023 v 15:49:41
2436Jana Mračková Vildumetzová23692-36616.docx (93 KB) 20. 3. 2023 v 19:33:30
2471Radek Koten23727-36712.docx (45 KB) 4. 4. 2023 v 09:58:45
2472Radek Koten23728-36713.docx (46 KB) 4. 4. 2023 v 10:00:16
2473Radek Koten23729-36714.docx (42 KB) 4. 4. 2023 v 10:01:31
2481Iveta Štefanová23737-36725.docx (18 KB) 4. 4. 2023 v 15:02:37


Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, cizinecké právo, humanitární pomoc, integrace přistěhovalců, politický azyl, pomoc uprchlíkům, povolení k pobytu, UNHCR, uprchlík

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)