Sněmovní tisk 387/0
Novela z. o azylu - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t038700.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t038700.docx (Dokument DOCX, 332 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0387a0.pdf (Dokument PDF, 770 KB)t0387a0.docx (Dokument DOCX, 61 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0387b0.pdf (Dokument PDF, 4 MB)t0387b0.docx (Dokument DOCX, 565 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0387c0.pdf (Dokument PDF, 389 KB)t0387c0.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0387d0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0387d0.doc

Rozesláno poslancům

9. února 2023 v 9:03
ISP (příhlásit)