Sněmovní tisk 351
Novela z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konf. – Ukrajina

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 30. 11. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1353/22, PID KORNCKBF5YGV.


  Předsedkyně vyhlásila na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 1. 12. 2022 rozhodla, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 51).

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání návrhu zákona doporučila 1. 12. 2022.
  Určila zpravodaje: Martin Exner a přikázala návrh k projednání výboru: Výbor pro bezpečnost

 • V
   • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 12. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/1 (doporučuje schválit).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 28, usnesení č. 461).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 1. 2023.
  Prezident zákon podepsal 18. 1. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 1. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 1. 2023.

Zákon vyhlášen 23. 1. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 10 pod číslem 20/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: azylové právo, cizí státní občan, migrace, povolení k pobytu, Ukrajina, válka, vnější hranice Evropské unie

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)