Sněmovní tisk 351/0
Novela z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konf. – Ukrajina

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t035100.pdf (Dokument PDF, 546 KB)t035100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0351a0.pdf (Dokument PDF, 705 KB)t0351a0.docx (Dokument DOCX, 42 KB)

Rozesláno poslancům

30. listopadu 2022 v 17:54
ISP (příhlásit)