Sněmovní tisk 307
Novela z. o místních poplatcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 9. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 15. 9. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 926/22, PID KORNCECASTSA.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 9. 2022 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Havránek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 11., 12. 1. 2023 na 50. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 484).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 1. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 307/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2023 usnesení doručené poslancům jako tisk 307/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 307/3, který byl rozeslán 19. 4. 2023 v 12:43.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 4. 2023 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 307/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 6. 2023 na 65. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 338, usnesení č. 658).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 15. 6. 2023.
  Zákon Senátem schválen 14. 7. 2023.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2023.
  Prezident zákon podepsal 31. 7. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 7. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 8. 2023.

Zákon vyhlášen 25. 8. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 252/2023 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1784Zuzana Ožanová23040-35806.docx (47 KB) 17. 1. 2023 v 10:41:29
1785Zuzana Ožanová23041-35807.docx (46 KB) 17. 1. 2023 v 10:41:56
1786Zuzana Ožanová23042-35808.docx (46 KB) 17. 1. 2023 v 10:42:19
1787Zuzana Ožanová23043-35809.docx (47 KB) 17. 1. 2023 v 10:42:44
2468David Šimek23724-36708.docx (36 KB) 4. 4. 2023 v 08:03:20
2520Eliška Olšáková23776-36786.docx (25 KB) 18. 4. 2023 v 13:03:21


Deskriptory EUROVOCu: domácí zvíře, finance místních úřadů, chov zvířat, místní daň

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)