Sněmovní tisk 307/0
Novela z. o místních poplatcích

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t030700.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t030700.docx (Dokument DOCX, 783 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0307a0.pdf (Dokument PDF, 940 KB)t0307a0.docx (Dokument DOCX, 668 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0307b0.pdf (Dokument PDF, 318 KB)t0307b0.docx (Dokument DOCX, 42 KB)

Rozesláno poslancům

15. září 2022 v 11:27
ISP (příhlásit)