Sněmovní tisk 291
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 8. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 31. 8. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1033/22, PID KORNCGRLP2VC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 9. 2022. Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS. a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 9. 2022 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 376).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 12 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 10. 2022 na 41. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 291/2, který byl rozeslán 12. 10. 2022 v 13:53.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2022 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 405).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 27. 10. 2022.
  Zákon Senátem schválen 4. 11. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 11. 2022.
  Prezident zákon podepsal 16. 11. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 11. 2022.

Zákon vyhlášen 30. 11. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 358/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1270Lucie Šafránková22526-35066.docx (30 KB) 24. 9. 2022 v 11:33:51
1271Lucie Šafránková22527-35067.docx (30 KB) 27. 9. 2022 v 18:45:08
1284Lucie Šafránková22540-35080.docx (30 KB) 26. 9. 2022 v 21:31:43
1411Vít Kaňkovský22667-35268.docx (27 KB) 11. 10. 2022 v 20:56:18
1417Šimon Heller22673-35273.docx (19 KB) 12. 10. 2022 v 07:37:30
1421Aleš Juchelka22677-35276.docx (20 KB) 12. 10. 2022 v 09:37:11


Deskriptory EUROVOCu: automobil, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby, prostředky zdravotnické techniky, sociální dávky, sociální pomoc, zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky

Navržené změny předpisů (7)



ISP (příhlásit)