Sněmovní tisk 291/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t029100.pdf (Dokument PDF, 515 KB)t029100.docx (Dokument DOCX, 75 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0291a0.pdf (Dokument PDF, 389 KB)t0291a0.docx (Dokument DOCX, 85 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0291b0.pdf (Dokument PDF, 328 KB)t0291b0.docx (Dokument DOCX, 63 KB)
Další  
t0291c0.pdf (Dokument PDF, 203 KB)t0291c0.docx (Dokument DOCX, 32 KB)

Rozesláno poslancům

31. srpna 2022 v 15:16
ISP (příhlásit)