Sněmovní tisk 273
Novela z. o platebním styku

Stav projednávání ke dni: 20. června 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 7. 2022.
Zástupce navrhovatele: Novák M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 26. 7. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0273.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2022. Vláda zaslala stanovisko 25. 8. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 8. 2022 jako tisk 273/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 984/22, PID ALBSCGRJDTNK.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 4. 9. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 108. schůze (od 25. června 2024).Deskriptory EUROVOCu: bankovní systém, bankovnictví, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční transakce, jednotný trh, platba, platební systém, právnická osoba

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)