Sněmovní tisk 273/0
Novela z. o platebním styku

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t027300.pdf (Dokument PDF, 161 KB)t027300.docx (Dokument DOCX, 23 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0273a0.pdf (Dokument PDF, 163 KB)t0273a0.docx (Dokument DOCX, 34 KB)

Rozesláno poslancům

26. července 2022 v 12:20
ISP (příhlásit)