Sněmovní tisk 258
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 23. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 24. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0258.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 2022 jako tisk 258/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 851/22, PID ALBSCFT8SLS6.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 31. 7. 2022.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, nízký příjem, sociální zabezpečení, zvýšení cen

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)