Sněmovní tisk 258/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t025800.pdf (Dokument PDF, 297 KB)t025800.docx (Dokument DOCX, 24 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0258a0.pdf (Dokument PDF, 254 KB)t0258a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

24. června 2022 v 9:52
ISP (příhlásit)