Sněmovní tisk 25
Novela z. o platu představitelů státní moci

Stav projednávání ke dni: 17. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 25/0 dne 15. 11. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0025.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 25/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1477/21, PID ALBSC8ZAESFS.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, mzda, mzdová politika, poslanec parlamentu, zablokování mezd

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)