Sněmovní tisk 25/0
Novela z. o platu představitelů státní moci - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002500.pdf (Dokument PDF, 434 KB)t002500.docx (Dokument DOCX, 29 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0025a0.pdf (Dokument PDF, 272 KB)t0025a0.docx (Dokument DOCX, 13 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:51
ISP (příhlásit)