Sněmovní tisk 24
Novela z. o důchodovém pojištění

Stav projednávání ke dni: 18. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Okamura T. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 24/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0024.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 24/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1476/21, PID ALBSC92DUMFC.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, minimální mzda, podmínky pro odchod do důchodu, sociální dávky, životní minimum

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)