Sněmovní tisk 24/0
Novela z. o důchodovém pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002400.pdf (Dokument PDF, 422 KB)t002400.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0024a0.pdf (Dokument PDF, 283 KB)t0024a0.docx (Dokument DOCX, 18 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:43
ISP (příhlásit)