Sněmovní tisk 237
Novela z. o důchodovém pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 237/0 dne 3. 6. 2022.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 611/22, PID KORNCD9L3CJK.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 9. 6. 2022. Určila zpravodaje: Bc. Jiří Navrátil, MBA a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku (rozhodnutí č. 28)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 15. 6. 2022 na 26. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 15. 6. 2022 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 277).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 237/2, který byl rozeslán 17. 6. 2022 v 12:26.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 7. 2022 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 30, usnesení č. 321).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 7. 2022.
  Zákon Senátem schválen 21. 7. 2022.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 7. 2022.
  Prezident zákon podepsal 21. 7. 2022.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 7. 2022.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 7. 2022.

Zákon vyhlášen 29. 7. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 101 pod číslem 221/2022 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
928Lucie Šafránková22184-34470.docx (30 KB) 15. 6. 2022 v 10:10:24
940Lucie Šafránková22196-34485.docx (30 KB) 16. 6. 2022 v 08:31:30
950Jiří Mašek22206-34497.docx (18 KB) 16. 6. 2022 v 12:34:37
951Milan Brázdil22207-34498.docx (19 KB) 16. 6. 2022 v 12:34:45
952Jiří Navrátil22208-34499.docx (17 KB) 16. 6. 2022 v 14:09:26
953Jiří Mašek22209-34500.docx (18 KB) 16. 6. 2022 v 14:20:56


Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, důchodce, důchodový plán, sociální dávky, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)