Sněmovní tisk 237/0
Novela z. o důchodovém pojištění - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t023700.pdf (Dokument PDF, 350 KB)t023700.docx (Dokument DOCX, 59 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0237a0.pdf (Dokument PDF, 300 KB)t0237a0.docx (Dokument DOCX, 45 KB)

Rozesláno poslancům

3. června 2022 v 16:08
ISP (příhlásit)