Sněmovní tisk 22
Novela z. o daních z příjmů

Stav projednávání ke dni: 22. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 22/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0022.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 22/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1474/21, PID ALBSC8ZLT8ZK.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, daň z příjmu fyzických osob, daňová úleva, daňový poplatník, daňový základ, dítě, pracující část obyvatelstva

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)