Sněmovní tisk 22/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t002200.pdf (Dokument PDF, 335 KB)t002200.docx (Dokument DOCX, 31 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0022a0.pdf (Dokument PDF, 217 KB)t0022a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

15. listopadu 2021 v 10:32
ISP (příhlásit)