Sněmovní tisk 119
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Stav projednávání ke dni: 14. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 1. 2022.
Zástupce navrhovatele: Šafránková L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 119/0 dne 14. 1. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0119.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 1. 2022. Vláda zaslala stanovisko 11. 2. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 2. 2022 jako tisk 119/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 114/22, PID ALBSCAVF3EPQ.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 24. 2. 2022.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1055Lucie Šafránková22311-34675.docx (29 KB) 19. 7. 2022 v 14:22:14


Deskriptory EUROVOCu: integrace postižených osob, sociální dávky, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)