Sněmovní tisk 119/0
Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t011900.pdf (Dokument PDF, 293 KB)t011900.docx (Dokument DOCX, 27 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0119a0.pdf (Dokument PDF, 167 KB)t0119a0.docx (Dokument DOCX, 20 KB)

Rozesláno poslancům

14. ledna 2022 v 14:01
ISP (příhlásit)