Sněmovní tisk 107
Vl.n.z. o dozoru nad trhem s výrobky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 107/0 dne 16. 12. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1360/21, PID KORNC8LJ237T.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 16. 7. 2021.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: Ing. Jiří Hájek a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 187).
  Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 187).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 107/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 12. 2022 na 48. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2023 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 70, usnesení č. 492).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 23. 1. 2023.
  Návrh zákona 16. 2. 2023 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 2. 2023 poslancům jako tisk 107/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 2. 2023 poslancům jako tisk 107/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 3. 2023 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 99, usnesení č. 559).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 3. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 3. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 23. 3. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 3. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 4. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 87/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost výrobku, jednotný trh, kontrolní úřad, ochrana spotřebitele, přeshraniční spolupráce, přibližování legislativy, správní kontrola

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)