Výbor pro zdravotnictví
Podvýbor pro lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky

Předseda

MUDr. Kamal Farhan

Místopředseda

PharmDr. Petr FifkaISP (příhlásit)