Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro kulturu

Předseda

MgA. Pavel Svoboda, Ph.D.

Místopředseda

Ing. Roman BělorISP (příhlásit)