Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Místopředseda

Mgr. Zdeněk Kettner
Mgr. Pavel Klíma
Mgr. Jan Lacina
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
Mgr. Bc. David Šimek, MBA
Mgr. Marek Výborný

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství a celoživotní učení
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)