Organizační výbor

Předseda

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Místopředseda

Ing. Jan Bartošek
Ing. Klára Dostálová
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Juchelka
Ing. Věra Kovářová
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
ISP (příhlásit)