Organizační výbor

Předseda

Ing. Markéta Pekarová Adamová

Místopředseda

Ing. Věra Kovářová
Ing. Jan Bartošek
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
ISP (příhlásit)