Dokument EU 7475/19

Zpráva Komise Radě o hodnocení nařízení (EU) 2016/369 o poskytování mimořádné podpory v rámci Unie
/kód dokumentu 7475/19, COM(2019) 133 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7475/19 dne 13.03.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)