Georg Böllmann

Narozen: v roce 1866
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖLLMANN Georg

VI. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - rozp. - soc.-pol. a zásob.

Zvolen pořadatelem posl. sněm.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

Návrhy:

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím poškozeným krupobitím v soudních okresech Chomutov, Jirkov a Hora Sv. Šebestiána, a to Blatnu, Bečovu, Radenovu, Šerchovu, Kvinovu, Sperbersdorfu, Bernovu, Gerštorfu, Domině, Krásné Lípě, Suchdolu, Strážkám, Stráži, Menharticím a obcím s nimi sousedícím, t. 1187.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byla ihned poskytnuta státní výpomoc obcím ve východním Rudohoří v okrese teplickém a ústeckém, velmi těžce poškozeným bouřemi; jsou to Krupka, Horní Krupka, Fojtovice, Přední Cinvald, Mohelnice, dále Telnice, Adolfov, Streckenwald a Schönwald. t. 1188.

102, 25. X. 1927; 17, V.

aby byl předložen zákon o rekultivaci pozemků poškozených dolováním, t. 2125.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

1 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o podomním obchodu (t. 148) k §§ 3 a 4.

13, 11. III. 1926; 623, I.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o podomním obchodu (t. 148).

13, 11. III. 1926; 619, I.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 852, IV.

Interpelace:

že bylo zabaveno č. 34 časopisu "Heimat" ze dne 20. III. 1926, vycházejícího v Žatci, pro článek "Vlastenecký svaz Sudetských Němců" a č. 55 ze dne 11. V. 1926 pro úvodník "Paragraf 17 zákona na ochranu republiky", t. 358/XXI.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 697/I.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mostě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 23. V. 1926 ve Vlkově).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.ISP (příhlásit)