Georg Böllmann

Narozen: v roce 1866
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BÖLLMANN Georg

VI. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. - Stál. - techn.-doprav.

Zemřel 17. V. 1933. 271, 18. V. 1933; 3.

Po něm nastoupil Köhler Anton.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se mění celní sazebník, t. 132.

9, 16. I. 1930; 34.

aby byl předložen zákon o rekultivaci pozemků poškozených dolováním, t. 176.

18, 19. II. 1930; 88.

na vydání zákona o zásluhách T. G. Masaryka, t. 211.

18, 19. II. 1930; 88.

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na urychlenou úpravu mimořádných hospodářských poměrů zmocňovacím zákonem, t. 753.

76, 4. XI. 1930; 6.

na změnu a doplnění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele, t. 757.

78, 5. XI. 1930; 4.

na zřízení vyšetřovacího výboru, t. 967.

106, 19. II. 1931; 6.

aby byly poskytnuty další peníze k pronikavému zmírnění hospodářské krise, t. 1048.

115, 27. III. 1931; 87.

aby byla poskytnuta vydatná a včasná podpora osobám postiženým bouří dne 11. VI. 1931 v politickém okrese žateckém, t. 1351.

142, 14. X. 1931; 15.

na vydání zákona o úlevách pro zemědělce při vymáhání daní, t. 1548.

163, 21. I. 1932; 9.

jímž se vláda vyzývá, aby podala novelu k zákonu o podpoře nezaměstnaných, t. 1552.

163, 21. I. 1932; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 294. 33, 21. III. 1930; 14.

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 42.

k t. 759. 78, 5. XI. 1930; 49.

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 77-8.

k t. 1317. 136, 3. VII. 1931; 11.

k t. 1339. 139, 10. VII. 1931; 8.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1933; 34.

Návrhy resoluční:

podán při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 20.

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 1026. 113, 20. III. 1931; 87.

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 14.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala ze 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 33.

Interpelace:

o nové jazykové praksi při žádostech obcí o zavedení obecních dávek a poplatků,

t. 295/XIX. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/XXI. 68, 17. IX. 1930; 5.

o těžké krisi našeho chovu dobytka,

t. 1558/V. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1845/II. 197, 22. VI. 1932; 4.ISP (příhlásit)