Otomar Bistřický

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BISTŘICKÝ Otomar

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. im. - in. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zásob. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 510 (úprava poměrů družstev na Podkarpatské Rusi).

41, 25. VI. 1926; 2564, II.ISP (příhlásit)