Otomar Bistřický

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BISTŘICKÝ Otomar

IX. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 8.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), in. a zdrav.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Jindř. Hradci

(urážka na cti podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z.).

76, 21. I. 1937; 7.

zpr. t. 867; zprav. dr. Neuman; nevydán.

97, 13. V. 1937; 8.ISP (příhlásit)