Rudolf Beran

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. ústav. práv. a zeměd.

Návrhy:

na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti, t. 631.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na vydání zákona, jímž upravuje se vyučování hudbě a zpěvu, t. 749.

56, 9. XII. 1926; 1230, III.

Resoluce:

k osnově zákona o povolení užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a podobných kapitálů (t. 246), týkající se urychleného předložení zákona o podpoře soustavné elektrisace venkova a urychlené výstavby štěchovické přehrady.

21, 18. V. 1926; 1235, II.

3 resol. k osnově zákona o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 511 a 512), týkající se zrušení ministerstev zásobování, zdravotnictví, pošt a telegrafů a železnic, a zřízení ministerstva dopravního, jemuž bude přiděleno též letectví a vodní dráhy.

41, 25. VI. 1926; 2578, II.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1111 (návrh Fr. Staňka, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, Fr. Windirsche, dr Luschky a A. Stenzla na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zvanou distomatosa).

99, 12. VII. 1927; 2525, IV.

Dotazy:

o pomoci postiženým živelní pohromou.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.ISP (příhlásit)