Rudolf Beran

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1954

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BERAN Rudolf

IX. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - doprav. - imunit. - rozp. - soc. pol. - úsp. kom. - ústav. práv. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

v příčině zajištění expedice strojených hnojiv z továren před zimním osevem, t. 54.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

v příčině opatření hnojivého vápna pro podzimní hnojení, t. 55.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

aby zajištěna byla výroba strojených hnojiv v tuzemských továrnách na stroj. hnojiva, t. 56.

7, 15. VI. 1920; 343. I.

na rozšíření stanice Doňov, t. 1420.

50, 3. II. 1921; 2055. II.

na vydání zákona na zřízení pracovních kolonií za účelem omezení zločinnosti, t. 2282.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

obnoven t. 4028/V.

195, 8. III. 1923; 2459. VI.

na vydání zákona, kterým se mění živnostenský řád ohledně udílení koncese živnosti kominické, t. 2630.

75, 22. VII. 1921; 708. III.

na změnu zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921, t. 3668.

147, 16. VI. 1922; 921. V.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. t. 2408 (24hodinové počítání času).

69, 24. VI. 1921; 208. III.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1119. II.

o sestátnění soukrom. železnic (zpr. t. 890).

35, 17. XII. 1920; 1476. II.

o naléhavých interpelacích ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2259. VI.

o naléhavých interpelacích t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných v záležitosti vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1222. IX.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1168. X.

Interpelace:

naléhavá, o neudržitelné praxi lichevních soudů,

t. 2809. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3221/XIII. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

stran násilného počínání si dělnictva v Poříčí u Čes. Budějovic,

t. 117. 9, 18. VI. 1920; 390. I.

odpov. t. 617. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o násilném jednání soc. dem. odborových sdružení vůči dělnictvu z jiných politických stran, t. 1690.

60, 8. III. 1921; 2466. II.

o poskytnutí náhrady držitelům evidenčních vojenských koní před válkou,

t. 1874. 66, 31. III. 1921; 9. III.

odpov. t. 2198. 68, 31. V. 1921; 140. III.

Dotazy:

ohledně provádění výkupu obilí na Podkarpatské Rusi.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o násilném jednání sociál. demokrat. odborových sdružení na dole "Ondřej" ve Výtuni, pošta Merklín.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o ukládání a vymáhání daní na firmě J. Miniberger a syn ve Volyni.

247, 6. III. 1924; 12. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o rozkazu daném revisním úředníkům pro kontrolu daně z obratu a přepychové co do vyrozumívání podnikatelů o výsledku revise daně z obratu a přepychu.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.

o volbách do komisí pro daň z příjmu a do komisí odvolacích.

267, 3. VI. 1924; 778. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.ISP (příhlásit)