Rudolf Bechyně

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BECHYNĚ Rudolf

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Jmenován ministrem železnic 9. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zvolen náměstkem předsedy vlády 15. XII. 1925.

1, 17. XII. 1925; 21, I.

Zproštěn úřadu ministra železnic 18. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1061, II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 3, V.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 10, VII.

Interpelace:

o konfiskaci "Nové Svobody" č. 42, ročník V, t. 1836/V.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2033/V.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o stanovisku vlády k pokusu, aby byla změněna mezinárodní konvence o osmihodinné době pracovní, t. 2133/VII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

odpov. t. 2255/VII.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.ISP (příhlásit)