Rudolf Bechyně

Narozen: v roce 1881
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BECHYNĚ Rudolf

XII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. Stálého.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 7. X. 1922.

159, 24. X. 1922; 3. VI.

Zvolen náměstkem předsedy vlády za Ant. Švehlu.

219, 30. X. 1923; 2. VIII.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty 3. X. 1924.

294, 30. X. 1924; 2. X.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o stavebním ruchu, t. 1551.

55, 16. II. 1921; 2228. II.

na vydání zákona o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven N. S. R. Č., t. 1566.

55, 16. II. 1921; 2254. II.

na změnu zákona z 20. prosince 1918, čís. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky, t. 2807.

81, 4. VIII. 1921; 1005. III.

pozměňov. návrh k osnově zákona o úvěru na opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370), týkající se nadpisu zákona.

127, 26. I. 1922; 2584. IV.

Resoluce:

k osnově zák. o úpravě právních nároků a závazků čsl. státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. X. 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou (zpr. t. 3681).

147, 16. VI. 1922; 945. V.

Řeč v rozpravě:

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1920 (zpr. t. 1191).

43, 18. I. 1921; 1747. II.

o vládním prohlášení min. předsedy dr. Beneše z 18. X. 1921.

89, 21. X. 1921; 200. IV.

o prohlášení dr. Beneše, jímž se podává zpráva o situaci vzniklé příchodem exkrále Karla do Maďarska.

90, 26, X. 1921; 236. IV.

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 34. V.

Interpelace:

o poměrech na Podkarpatské Rusi

t. 3331/III. 119, 12. I. 1922; 2013. IV.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem; žalobce Ot. Tůma a spol.)

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem, k soukr. žalobě dr. Karla Altmanna v Praze)

122, 19. I. 1922; 2183. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

Volán k pořádku:

127, 26. I. 1922; 2615. IV.ISP (příhlásit)